ĐĂNG KÝ KÊNH: Link nhận cuốn Ebook hướng dẫn cắt may, tại đây: …

Nguồn:https://u-os.org/

Author

14 Comments

  1. Thanh Nguyen Reply

    Hướng dẫn mà đọc nhanh như gió làm sao tiếp thu, không nhiệt tình, làm cho có

  2. Chị tysu ơi cắt như công thức của chị là hạ nách thân trước 18 phân thân sau dông lên 4 phân là thân sau =22 phân ak chị

Write A Comment