Tổng đất nền KĐT Mỹ Gia – Nha Trang(29/6/2019) -Gói 2: dt; 100m2 đến 300m2, giá từ 20tr/m2. -Gói 3; dt; 100m2, đến 300m2, giá từ 19,5tr/m2. -Gói 4; dt …

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment