Cái này mới chỉ có ở USA, VN chưa có …

Nguồn:https://u-os.org/

Author

1 Comment

  1. Đình Đình Reply

    thằng cave này….bố kinh lừa trẻ con câu xem à??

Write A Comment