B1: Vào link

B2: chọn TOOLS chọn Graph APL Explorer

B3: chọn POST

B4: điền vào khung kế bên IDcủabạn/share
VD: 100007100472721/share

B5: chọn Add a field

B6: khung name điền object vào

B7: khung value điền link image vào

B8: chọn Submit

B9: nhấn chuột phải vào dãy ID mới vừa xuất hiện và chọ mở trong tap mới

B10: trên thanh địa chỉ bên tap mới, xóa graph và thay vào www. enter.

Cuối cùng là chia sẽ lên wall hoặc gr hoặc page tùy bạn…

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment