Nguyên bản tiếng Phạn

Dưới là âm Hán Việt:

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni.
1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
2. Nam Mô A rị da.
3. Bà lô yết đế thước bát ra da.
4. Bồ đề tát đỏa bà da. /
5. Ma ha tát đỏa bà da.
6. Ma ha ca lô ni ca da.
7. Án.
8. Tát bàn ra phạt duệ.
9. Số đát na đát tỏa.
10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da.
11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. /
12. Nam mô na ra cẩn trì.
13. Hê rị ma ha bàn đà sa mế.
14. Tát bà a tha đậu du bằng.
15. A thệ dựng.
16. Tát bà tát đa. (Na ma bà tát đa).
Na ma bà già.
17. Ma phạt đạt đậu. /
18. Đát điệt tha.
19. Án. A bà lô hê.
20. Lô ca đế.
21. Ca ra đế.
22. Di hê rị.
23. Ma ha bồ đề tát đỏa.
24. Tát bà tát bà.
25. Ma ra ma ra.
26. Ma hê ma hê rị đà dựng. /
27. Câu lô câu lô yết mông.
28. Độ lô độ lô phạt xà da đế.
29. Ma ha phạt xà da đế.
30. Đà ra đà ra.
31. Địa rị ni.
32. Thất Phật ra da.
33. Giá ra giá ra.
34. Mạ. Mạ phạt ma ra.
35. Mục đế lệ. /
36. Y hê di hê.
37. Thất na thất na.
38. A ra sâm Phật ra xá lợi.
39. Phạt sa phạt sâm.
40. Phật ra xá da.
41. Hô lô hô lô ma ra.
42. Hô lô hô lô hê rị.
43. Ta ra ta ra.
44. Tất rị tất rị.
45. Tô rô tô rô.
46. Bồ đề dạ Bồ đề dạ. /
47. Bồ đà dạ Bồ đà dạ.
48. Di đế rị dạ.
49. Na ra cẩn trì.
50. Địa rị sắc ni na.
51. Ba dạ ma na.
52. Ta bà ha.
53. Tất đà dạ.
54. Ta bà ha.
55. Ma ha tất đà dạ.
56. Ta bà ha. /
57. Tất đà du nghệ.
58. Thất bàn ra dạ.
59. Ta bà ha.
60. Na ra cẩn trì.
61. Ta bà ha.
62. Ma ra na ra.
63. Ta bà ha.
64. Tất ra tăng a mục khư da.
65. Ta bà ha. /
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ.
67. Ta bà ha.
68. Giả kiết ra a tất đà dạ.
69. Ta bà ha.
70. Ba đà ma yết tất đà dạ.
71. Ta bà ha.
72. Na ra cẩn trì bàn già ra da.
73. Ta bà ha. /
74. Ma bà lợi thắng yết ra dạ.
75. Ta bà ha.
76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
77. Nam mô a rị da.
78. Bà lô kiết đế.
79. Thước bàn ra dạ.
80. Ta bà ha.
81. Án. Tất điện đô. /
82. Mạn đa ra.
83. Bạt đà da.
84. Ta bà ha. (3 lần)
*** Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát ***

Tên của bài kinh này là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm. Gọi tắt là Chú Đại Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415 chữ.

Chú Ðại Bi này ở trong kinh “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Ðại Bi Tâm Ðà La Ni”.

Âm Hán Việt và tiếng Phạn nghe khác hẳn nhau nhưng các cụ nhà ta từ ngãn xưa chỉ đọc theo âm Hán Việt mà cũng thấy linh ứng, Phật tại Tâm mà !

Nguồn: https://u-os.org

Xem thêm bài viết khác: https://u-os.org/am-nhac

Author

23 Comments

 1. Hieu Kinh ! biet thuong cha va me la du roi , ko can tra hieu – Nga Phat Tu Bi -Quay dau la bo!

 2. A Di Da Phat ! Phat phap vo bien , quay dau la bo , Tinh Tam – Tam khong Dong , bon su thich ca Mau NI Phat !

 3. dũng văn hữu hoàng Reply

  nam mô phật! thưa các ạn đây là thập nhất diện thần chú phật giáo của tây tạng, không phải là chú đại bi

 4. Diep Thanh Duy Diep Reply

  Mỗi đêm bỏ khoảng nửa tiếng ngồi tĩnh tâm nghe nhạc Chú Đại Bi ( kinh Đạt Ma Sư Tổ). Giúp mọi người bớt phiền muộn. Rủ bỏ mọi thứ để tâm tịnh. Để trong lòng cảm giác thoải mái hơn, trong lòng nhẹ nhàng hơn

 5. Huy Nguyễn Reply

  Hay đấy chứ..😊
  Tôi là người theo đạo Thiên Chúa
  Vô tình nghe đc bài này.
  Cảm thấy hay..rồi tìm kiếm để nghe.
  Công nhận hay.😊☺
  Rất nhẹ nhàng..dễ chịu..

 6. Kì Anh Vũ Reply

  Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ***!
  Nam Mô A Di Đà Phật ***!
  Nam Mô Đại Từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát ***!
  Nam Mô Đai Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ***!
  Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Từ Đại bi Tâm Đà La Ni Quán Thế Âm Bồ tát *
  Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại bi A Di Đà Phật ***!
  Thankyou Thankyou All Very Much Special Trần Văn Very good – Angel It ❤❤❤❤❤ *

 7. ᎰᏬᎡᎬᏤᎬᎡ ᎪᏞᏬᏁᎬ ᎰᏬᎡᎬᏤᎬᎡ ᎪᏞᏬᏁᎬ Reply

  .

 8. Vân Nguyen Reply

  Mình rất thích nghe bài hát này.nam mô a di đà phật

 9. Kaki Hizushi Reply

  Hay wa , nhạc hay , hình ảnh hợp bài hát rât thich hơp đê thiền công

 10. ᎰᏬᎡᎬᏤᎬᎡ ᎪᏞᏬᏁᎬ ᎰᏬᎡᎬᏤᎬᎡ ᎪᏞᏬᏁᎬ Reply

  .

 11. Kì Anh Vũ Reply

  Tuyệt đỉnh Hoàn mỹ!
  Vô cùng Sinh động Hấp dẫn Cuốn hút!!!
  Thankyou so much!

 12. Kì Anh Vũ Reply

  Nam Mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát ***!
  Nam Mô Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát ***!
  Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát ***!
  Thankyou Thankyou All Very Much Special Tran Văn Talented Angel It ❤❤❤❤❤ best!!!

 13. Kì Anh Vũ Reply

  Hòa Âm Phối khí Hay Quá
  Nghe Hoan hỉ Thoải mái Tâm Hồn!
  Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ***!
  Nam Mô A di Đà Phật ***!
  Nam Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát ***!
  Nam Mô Di Lặc Tôn phật ***!
  Nam Mô Dược Sư Lưu ly Quang Vương Phật ***!
  Nam Mô Tây phương Cực lạc Thế giới Đại từ Đại bi Adi Đà phật ***!
  Tuyệt đỉnh Hoàn mỹ ❤❤❤❤❤❤❤!
  Thankyou thankyou All Very Much Special Tran VănTalented Angel It ❤❤❤❤❤ best

 14. Kì Anh Vũ Reply

  Tuyệt phẩm Của Sự Hoàn hảo*****!!!
  Admire You So Much!
  Good Luck- Health – Happiness &Success To You!

Write A Comment