#Chữacảmlạnh#chữađauđầu#
Chữa cảm lạnh, chữa cảm cúm, chữa đau đầu, chữa chóng mặt.
Đây là bài thuốc chữa chuyên sâu về cảm lạnh do nhiễm lạnh mùa đông, cảm do tắm nước lạnh, cảm do thời tiết đột ngột giảm nhiệt độ gọ là cảm thương hàn, cảm phong hàn, chủ yếu do nhiệt độ lạnh và trúng gió gây ra.

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment