Danh sách các Chromebook hỗ trợ cài Google Play Store, thiết bị nào ở cột cuối có Beta Channel hoặc Stable Channel là có thể cài đuợc ngay, nếu Planned thì phải đợi:

– Website Tinh tế:
– Fanpage Facebook:
– Youtube:
– Google+:
– Twitter:

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment