Link tải file hướng dẫn:

Cài đặt bộ cung cụ NDK
Native C, C++
Android Studio
Cài đặt biến môi trường cho NDK

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment