Sau khi hạt thóc đã qua nhiều công đoạn được tuốt, đãi bỏ hạt lép sấy khô chín tiếp đến là Công đoạn xay cốm để loại bỏ trấu một cách từ từ rất mất thời gian để có hạt cốm dẻo ngon.
#lamcom,#comnep

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment