VTC2 | Nhóm nhà khoa học quốc tế đã sử dụng mạng lưới 8 kính viễn vọng vô tuyến toàn cầu để chụp bức ảnh đầu tiên về hố đen siêu khối lượng.

#Tintức #Khoahọc #Côngnghệ

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment