VTC Now | Bản tin tối 10/3/2020 có những nội dung chính:
– Được nhờ nộp phạt hộ khi vi phạm luật giao thông
– Bệnh nhân số 17 phải phạt khi khai báo không trung thực

——————————
📱 VTC Now trên iOS:
📱 VTC Now trên Android:
💻 VTC Now trên YouTube:
💻 VTC Now trên Facebook:
💻 VTC Now trên Lotus:

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment