Bán đất vườn đường số 5 phương Long Phước quận 9
Giáp sông Đồng Nai
TDT 18.000 m2
Liên hệ
Sàn giao dịch BĐS TIẾN AN
longphuoc.vn
nhadatkhudong.com.vn
Hotline: 0886.489.368

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment