Khung giá nhà nước sẽ tăng vào năm 2020 theo lộ trình 5 năm một lần.
Giá cả thị trường bất động sản sẽ tác động như thế nào? Bản chất việc tăng giá đất 2020 là gì?
Năm 2020, nhà nước sẽ thay đổi khung giá đất từ vài chục phần trăm tới gấp 2-3 lần. Hệ quả của việc tăng giá đất này là gì? Ảnh hưởng tới nhà đầu tư bất động sản ra sao? Cơ hội mua nhà của người dân từ 2020 như thế nào?

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment