1. In Logo lên bóng bay cho các chương trình sự kiện
2. Cung cấp bóng bay Hidro và khí cầu
3. Trang trí tiệc sinh nhật
4. Bơm bóng bay phòng cưới trang trí
5. Nhà Bạt Đám Cưới đủ mầu săc (
*nhà bạt trắng xanh
* Nhà bạt trắng tím
*Nhà bạt trắng cam
*nhà bạt trắng đỏ
*Nhà bạt hàng rào hàn quốc các tông màu
5. Trang trí sự kiện
6. Cung cấp chú hề vặn bóng bay nghệ thuật…
7. Cung cấp bóng bay tròn đủ mầu sắc

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment