Balo đựng máy ảnh, laptop …

Nguồn:https://u-os.org/

Author

5 Comments

 1. Quang Long TV - Mưa chiều miền Trung Reply

  Sắp xếp không khoa học lắm

 2. Edward Dullard Reply

  Excellent review. Thank you. Have
  bought one after seeing this video.

 3. Oris Ostion Reply

  Cho mk hoi đây là hàng copy hay chính hãng national geographic vay ak

Write A Comment