Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi – 影帝和小鲜肉

•Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa – 漫漫何其多
•Thể loại: hiện đại, showbiz, ngọt ngào, HE, chủ công, truyện đọc trước khi đi ngủ
ngạo kiều công, muộn tao công, nữ vương công, tạc mao công
ôn nhu thụ, ngoan ngoãn thụ, thỏ rụt rè cáu lên biết cắn người thụ
•Bản gốc: đã hoàn
•Biên dịch: Yu Yin (
•Số chương: 6 chương và 1 ngoại truyện
•Nguồn: weibo Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment