M8S Plus 2 chạy Android 6.0 up to 7.0, Chip Amlogic S912 lõi 8, Ram 3GB, Rom 32GB cấu hình cực khủng. Hỗ trợ hình ảnh 4K 3D. Lan 1000, Bluetooth 4.0, …

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment