Nếu như Hà Nội có bánh cuốn chả quế, bánh cuốn Thanh Trì; Phủ Lý có bánh cuốn chả nướng v.v.. thì Hạ Long ( Quảng Ninh) nức danh với bánh cuốn chả mực.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment