Hướng dẫn thiết kế cổ tròn cơ bản
Trung tâm Cắt May Alamode hướng dẫn thiết kế cổ tròn cơ bản

Xem thêm khóa học tại Alamode và các hướng dẫn cắt may
Website:

Chi tiết liên hệ Cắt may Alamode
Điện thoại 0915362256
Địa chỉ Cắt May alamode: 35 ngõ 86 Chùa Hà, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 100000

Lat: 21.0367997
Log: 105.7962703
email:tuvan@alamode.vn
gmail: ala1thanhthom@gmail.com
#thietkecotron #catmaycotron #catmayalamode #ala1thanhthom #hoccatmay

Nguồn:https://u-os.org/

Author

Write A Comment