Youtube: Facebook: Website: #MCThanhTâm #vietlivetv …

Nguồn:https://u-os.org/

Author

3 Comments

  1. Tran hoa hải phòng Reply

    Nhìn ở nước Mỹ của mình đi,corona sẽ khứ hết người dân mỹ,gốc việt.Việt Nam không cần các người quan tâm..

  2. Huê Trần Văn Reply

    Một người cần phải cách ly vì mỗi người

Write A Comment